Pretraži

Integralni sigurnosni koncept: anđeo čuvar.

Sveobuhvatna zaštita u četiri faze.

1. faza: sigurna vožnja

2. faza: u kritičnim situacijama

3. faza: u slučaju nezgode.

4. faza: nakon nezgode.

Preporuči stranice

V-klasa

Doživite

Svi podaci

Savjetovanje i prodaja

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 342.393,-