Pretraži

Prijenos snage motora - Dinamičan. Brz. Precizan.

Gladak i snažan.

Preporuči stranice

C-klasa Limuzina

Doživite

Svi podaci

Savjetovanje i prodaja

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 252.077,-